Muziek voor kinderen in de Bekaa vallei

In Juli 2019 verzorgde Crea Thera een training voor een groep vrijwilligers van de NGO LOYAC
Tijdens die vorming kregen zij een introductie in muziektherapeutische basistechnieken om in te zetten in hun werk met vluchtelingen.

Na twee intensieve trainingsdagen werden er 2 teams samengesteld om workshops te geven aan vluchtelingenkinderen in een kamp in de Bekaa vallei. De teams werden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig workshops te runnen en zo het werk continuïteit te verlenen na het vertrek van Crea Thera.

In de kampen wonen Libanese en Syrische kinderen. De woonomstandigheden zijn er erbarmelijk en zorgen voor spanningen tussen beide groepen. Ook de gevolgen van de oorlog in Syrië wegen zwaar op de levens van deze kinderen. Velen zijn getraumatiseerd en hebben weinig tot geen handvaten om hier mee om te gaan.

Een project van Loyac “Mobart” werkt hieraan door mobiele scholen te settelen in de gemeenschap. Via “Mobart” leren kinderen met creatieve tools hun veerkracht te versterken. Om dit proces te verdiepen zijn Crea Thera en Loyac een partnerschap aangegaan. Crea Thera zal via regelmatige trainingen de vrijwilligers van LOYAC meer therapeutisch en trauma-sensitief leren werken.


Toekomstplannen

Na deze eerste training, hebben Crea Thera en Loyac besloten een intensief trainingsprogramma aan de vrijwilligers aan te bieden. Met meer focus op trauma, muziektherapie en beeldende therapie. Er zullen 2 trainingsweken zijn, een in juli 2021 en één in juli 2022.

Het is de bedoeling om 4 teams samen te stellen - 2 muziek en 2 beeldend - die naar de kampen zullen gaan om workshops voor de kinderen te creëren. Al na de eerste trainingsweek starten workshops in de kampen. Per kwartaal zal er ook live stream coaching georganiseerd worden om de teams en de teamleden te monitoren en te superviseren.

Het project richt zich op de opbouw van capaciteit, continuïteit en duurzaamheid van dergelijke empowerende activiteiten ten behoeve van de kinderen. Voor meer informatie over dit project, ga naar pagina “trainingen”.