Muziek in Osmace en Osat


Osmace en osad zijn 2 kleine bergdorpjes in de regio Srebrenica. Beide dorpjes hebben elk een basisschool waar ongeveer 20 kinderen naartoe gaan. De kinderen doen daar hun eerste 6 jaar en gaan dan naar de middelbare school in het centrum van Srebrenica.

In Juli 2019 is Crea Thera gestart met het geven van muziektherapeutische kampjes. Kinderen die in deze omgeving opgroeien hebben weinig creatieve activiteiten. Crea Thera vind het belangrijk om juist deze kinderen te verrijken met creativiteit. De locatie is tevens ook in het gebied waar projectleider en muziektherapeut Thomas Deleu ooit begonnen is. Back to the roots dus!

Wat gebeurt er tijdens de kampjes? De kinderen hebben een divers aanbod: zingen, instrumenten bespelen, theateroefeningen doen en meer. Aan het eind van de dag wordt een toonmoment gehouden. Het is de bedoeling dat deze kampjes jaarlijks plaatsvinden.