Words, Beats and Moves

In opvangcentra

Muziek voor kleintjes van 1 tot 6
In deze workshops gaat het om het ervaren van structuur, van sociale verbondenheid en van spelplezier. Ouders komen vaak mee en nemen deel. Dit is een belangrijk moment voor hen. Ze zien hun kindje spelplezier ervaren en dat straalt af op hen. Bovendien komen ze met andere ouders in contact. De kinderen leren kinderliedjes en spelen mee met ritmische instrumenten.

Muziek voor kinderen van 6 tot 14
Structuur en rust ervaren is hier van groot belang. Kinderen die in een opvangcentrum leven zijn vaak heel rusteloos. Iedere workshop bestaat uit een welkomstlied, een midden stuk en een slotlied. In het middenstuk is er een creatief proces: kinderen leren zich uitdrukken en krijgen ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Omwille van het verschil in taalniveau wordt er vaak gewerkt met eenvoudige teksten of met instrumentale composities. Vaak gebruiken we eenvoudige liederen uit een onbekende taal (vb. Afrikaans). Kinderen vinden dit leuk en voelen zich zo verbonden met elkaar.

Muziek voor niet begeleide minderjarige jongeren
Ook hier is het ervaren van structuur en rust heel belangrijk. Deze jongeren zijn vaak heel onrustig en hebben moeite met structuur. Via percussie proberen we deze onrust te kanaliseren. De focus ligt niet op traumatische ervaringen al is er wel ruimte om hun verhaal te doen. Bepaalde muzikale thema`s komen vaak terug. Het inbrengen van eigen muziek biedt een sterke meerwaarde.

Muziek voor volwassenen
Bij de volwassenen gaat het om speltechnieken, spelplezier, relaxatie en improvisatie. Eigen muziek wordt vaak ingezet en nagespeeld. Afhankelijk van de nationaliteit wordt bepaald welke muziekstijlen er gespeeld worden. Ook hier is er geen traumaverwerking, maar kunnen deelnemers wel hun verhaal kwijt als ze dat willen.


In OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)

Muziek
OKAN is een taalklas voor anderstalige nieuwkomers in het middelbaar onderwijs.De OKAN-klassen bestaan uit vluchtelingen, migranten en expats - een hele diverse groep. Gemeenschappelijk is dat ze in een nieuw land wonen en een nieuwe taal moeten leren. Tijdens de muziekworkshops wordt taal ingezet. Eenvoudige raps en hip hop-beats stimuleren taalontwikkeling. Via uiteenlopende muzikale oefeningen leren ze zichzelf uit te drukken. Rapteksten vertellen over hun nieuwe ervaringen. Voor jongeren is het moeilijk om zich te identificeren met al het nieuwe in hun leven. Muziek en rap brengt hen meer in contact met zichzelf en met anderen. Ook instrumentale oefeningen stimuleren zelfexpressie. Naar het einde van de reeks wordt een toonmoment voorbereid voor de bredere schoolgemeenschap.

Theater
Met oudere kinderen (tieners) die het Nederlands nog aan het leren zijn leggen we het accent op een zelfgekozen woord - als een hoofddoel zowel in het OKAN programma als in de Crea Thera workshops. De keuze van een bepaald woord als hoofdthema voor een creatief experiment moedigt de deelnemers aan om hun kunstzinnige vaardigheden te tonen en daardoor ook de persoonlijke betekenis en het belang ervan.

In basisscholen

Muziek
In de basisscholen zijn de klassen gemengd : vluchtelingen, Vlaamse kinderen en migranten. Er zijn 3 groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Bij de kleintjes draait het om spelplezier en relaxatie. Bij de middenbouw en bovenbouw worden er liederen aangeleerd en gecreëerd. Naar het einde van het schooljaar werken de 3 groepen aan een gezamenlijk toonmoment voor de brede schoolgemeenschap.

Theater
We gebruiken enkele basisinstrumenten uit de methode van Stanislavski (team work, magisch realisme, motto ‘love art in yourself, not yourself in art’). Het resultaat is een kort stuk dat volledig door de kinderen is uitgevonden (story, tekst, rollen). De start van het het proces is het thema ‘op een ochtend in mijn school’ als deel van een breder thema ‘Ik voel me thuis op mijn school’ – een uitbreiding van het thema ‘Words’ van Beats, Words and Moves.