Muziek therapeutische sessies in vluchtelingencentra

Sinds oktober verzorgt Crea Thera muziek therapeutische sessies voor en met bewoners van het noodopvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. Het centrum is een uniek aanmeldpunt voor verzoeken om internationale bescherming in België. Crea Thera wil zo de integratie van nieuwkomers ondersteunen, hun isolement doorbreken en het gevoel van verbinding vergroten. "Het zou mooi zijn, mocht dit echt structureel onderdeel worden van het aanbod in het centrum."

Vzw Crea Thera verzorgt al jaren muziektherapie in binnen- en buitenland voor mensen in post-conflictgebieden en in kringen van vluchtelingen. In 2016 in het noodopvangcentrum in Sijsele (bij Brugge) en gedurende twee jaar (2017-2018) in de opvangcentra van Wingene (Rode Kruis) en Poelkapelle (Fedasil). Sinds oktober dus ook in het Klein Kasteeltje. De muziek therapeutische sessies hebben een grote meerwaarde. Die mensen zitten in een heel stressvolle situatie met veel onduidelijkheden. Samen musiceren kan stress verminderen. Het creëert een gevoel van waardigheid en samenhorigheid. Velen zijn de taal nog niet machtig, maar muziek is de verbindende taal. Er zijn telkens twee sessies, waaraan zo'n dertig bewoners deelnemen.

In 2022 verzorgt Crea Thera 14daagse sessies als structureel onderdeel van het aanbod. Daar is echt nood aan. Er zijn zoveel bewoners die helemaal niets om handen hebben. Die muziek therapeutische sessies brengen daar een beetje verandering in en creëren een positieve sfeer.

Creatief tuinieren voor de geest

Wie een vreemde taal leert moet oefenen, veel oefenen. Liefst in gewone dagelijkse situaties, buiten de schoolse context en met verschillende mensen. Het project TalentTuin van Crea LThera wil Nieuwkomers en Nederlandstaligen in een klein groepje ecologisch laten tuinieren. Samen babbelen met de vingers in het groen. Een ontspannen manier om de taal te oefenen, nieuwe mensen te leren kennen en allerlei moois en lekkers te telen en te delen.

Met de support van Avansa Regio Brugge starten we in de lente van 2022, één of twee halve dagen in de week. Op termijn kan dit initiatief ook op andere plekken kiemen. Wie weet schieten andere TalentTuinen in Vlaanderen uit de grond. En zorgen we samen met heel diverse mensen voor de grote tuin, die de planeet aarde is. Deze ‘aardetuin’ lijdt zwaar onder wat wij haar de laatste decennia aandoen. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor onze planeet, al onze talenten inzetten en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.