De Vlucht


Theater De vlucht

In 2020 en 2021 werkt vzw Crea Thera in 3 basisscholen in Brugge en Oostende aan de realisatie van het muziektheaterstuk 'De Vlucht'. Kinderen uit de 5de en 6de klas doorlopen via muziek, woord en dans een integratie ondersteunend proces op basis van het vluchtverhaal van klasgenoten. Dit proces wordt afgerond met een toonmoment voor de bredere school- en stadsgemeenschap voor zover corona dat toelaat.

De nood aan meer verbinding en empathie tussen nieuwkomers en gastbevolking is groot. Het doorbreken van isolement en polarisatie is een belangrijke uitdaging in deze tijd. Een plek waar nieuwkomers en gastbevolking elkaar frequent (kunnen) ontmoeten is de school van hun kinderen. Op die plek wil het project op een creatieve manier een beeld creëren van het vluchtverhaal van vele nieuwkomers en dat tonen aan de hele school- en bredere gemeenschap. Echte integratie is een zaak van wederzijdse verbinding en niet van 'zij moeten zich integreren in onze maatschappij'. Muziektheater maken is een uitstekend medium om dit te oefenen en te tonen.

Deelnemende scholen : Hendrik Conscience (Oostende), Het Kleurenpalet (Brugge), De Kroonlaan (Oostende). Met steun van Cultuur Vlaanderen CJM, Cera, Stad Brugge en Vrienden van Crea Thera.