Geschiedenis Crea Thera Bosnië


• De eerste bouwstenen van Crea Thera werden gelegd in de zomer van 2006. Muziektherapeut Thomas Deleu werkte toen mee aan een zomerkamp voor kinderen uit de regio Srebrenica. Dat was 11 jaar na de Bosnische oorlog en de genocide op de moslimbevolking van Srebrenica. De spanningen tussen de bevolkingsgroepen waren toen nog sterk aanwezig. Het zomerkamp was bedoeld om verbinding te herstellen tussen de twee bevolkingsgroepen. Het resultaat van dat kamp was een muziektheaterstuk dat opgevoerd werd in het cultureel centrum van Srebrenica.

• Tussen 2006 en 2008 volgden er 2 creatieve kampen. In die periode werd er nagedacht over het opzetten van een permanent therapeutisch centrum. Srebrenica telde toen weinig organisaties die therapeutische steun boden aan kinderen. Na verschillende ontmoetingen en gesprekken in de gemeenschap van Srebrenica kwam er in 2008 financiële steun. Een team van Belgische en Nederlandse creatief therapeuten ging in Bosnië aan de slag met de kinderen. In 2008 werd de NGO officieel opgericht onder de naam Crea Thera International.

• In de beginperiode werd er vooral met kinderen gewerkt. Die kwamen uit het centrum van Srebrenica en uit de omliggende bergdorpen. Er was ook een wekelijkse workshop in een vluchtelingenkamp in Tuzla met kinderen uit Srebrenica.Het aanbod was divers: zingen, instrumenten bespelen, theateroefeningen en meer. Aan het eind van de dag was er een toonmoment. Verschillende therapeutische mediums werden aangeboden. De constante was muziektherapie, maar ook dans-, drama- en beeldende therapie kwamen afwisselend aan bod. Om de 6 à 12 maanden kwam er een nieuwe lichting therapeuten om het werk met de kinderen voort te zetten. Zowel in groep als individueel.

• Vanaf 2010 startte Crea Thera ook met volwassenen. In Srebrenica was dat voornamelijk met vrouwen. Zij werden uitgenodigd in het Crea Thera Centrum voor creatieve workshops in combinatie met psychotherapeutische groepsgesprekken. Een Bosnische psychotherapeute Ajla Terzic begeleidde deze sessies. Het werk met volwassenen in Srebrenica bleek een moeilijke opdracht. Er heerste een sterk taboe rond deelname aan “therapieën”. Na een jaar stopten deze sessies voor vrouwen omdat er te weinig mensen opdaagden.

• In een gezamenlijk project met de Italiaanse ngo Cesvi ging Crea Thera muziektherapie landelijk promoten. Door muziektherapeutische workshops aan te bieden aan teams van verschillende zorgcentra kwam er meer interesse voor dit medium.

• Tussen 2011 en 2013 verzorgde Crea Thera maandelijkse muziektherapeutische groepssessies en individuele sessies met drugsverslaafden in de therapeutische gemeenschap “Izvor” in Plehan (Doboj).

• Tussen 2013 – 2015 liep er een muziektherapeutisch project in de kinderpsychiatrische afdeling van het universitair ziekenhuis Kosevo in de hoofdstad Sarajevo. Wekelijkse sessies op de afdelingen voor kinderen met diverse psychische problemen. In 2016 kwam er steun vanuit de provincie West-Vlaanderen voor een driejarig project gericht op het zelfstandig en duurzaam verder werken met lokale medewerkers. Een Bosnisch team werd getraind door muziektherapeut Thomas Deleu en door de Nederlandse traumatherapeute Anne van den Ouwelant. Twee belangrijke deelprojecten kregen vorm: - “Sources of Life” gericht op het werken met kinderen - “The power of Creative Therapies in the de-stigmatization of people with mental health disorders in Bosnia-Herzegovina (Rep Srpska) 2016-2019” gericht op het inzetten van basistherapeutische vaardigheden bij psychiatrische dagpatiënten uit 3 regionale dagcentra (Vlasenica, Srebrenica en Milici)

• In 2019 werd de Bosnische tak van Crea Thera International on hold gezet. Het Bosnische team slaagde er niet in om de organisatie financieel zelfstandig te laten draaien. Ook was de interesse vanuit de zorginstellingen en scholen te beperkt.

• In 2019 besloot Thomas om jaarlijkse muziekkampjes te begeleiden voor de kinderen uit twee bergdorpjes, Osmace en Osat. Die liggenop ongeveer 40 kilometer verwijderd van het centrum van Srebrenica, niet zover af van de plek waar het ooit begon. Met dit aanbod wil Thomas deze kinderen ondersteunen en stimuleren in hun creatieve ontwikkeling. Samen met een Bosnische workshop-assistent Azmir Masic krijgt dit project vorm.