Srebrenica (in Bosnië-Herzegovina)

CREA THERA werd opgericht door de Brugse muziektherapeut Thomas Deleu en is sinds 2007 aktief in de regio Srebrenica in Bosnië-Herzegovina. Kinderen, jongeren en volwassenen uit deze zwaar getraumatiseerde gemeenschap kunnen er deelnemen aan regelmatige creatieve aktiviteiten, vooral muziek- en beeldend therapeutische workshops. Kunstzinnig therapeuten uit België en Nederland begeleiden er twee lokale workshopbegeleiders die het aanbod zelfstandig willen verder zetten.
Dat alles gebeurt met de steun van de provincie West-Vlaanderen, van stad Brugge en van een aantal bevriende organisaties en mensen.

Music Home (in Vlaanderen)

Eind 2016 ging Crea Thera ook in Vlaanderen aan de slag, met name in het noodopvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis in Sijsele. In 2017 kwam er een impulssubsidie van de provincie West-Vlaanderen om tot eind oktober laagdrempelige muziektherapeutische workshops aan te bieden in 2 asielcentra. In oc Poelkapelle, in leefgroep Estas en in oc Wingene. Het project kreeg de naam MUSIC HOME.

Beats, Words & Moves (in Vlaanderen)

Sinds november 2017 loopt het integratie ondersteunend project BEATS, WORDS & MOVES in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen. In 2 opvangcentra, 3 basisscholen en 2 middelbare scholen (met OKAN-klassen) zijn er veertiendaagse workshops voor kleuters, lagere schoolkinderen, niet-begeleide jongeren, jonge vrouwen, volwassenen. Zoveel mogelijk in gemengde groepen : mensen van hier en nieuwkomers. De workshops worden verzorgd door een muziektherapeut en een master in de podiumkunsten. De focus ligt op empowerment en verbinding en op het doorlopen van een proces. Er zijn ook af en toe toonmomenten waar de bredere gemeenschap uitgenodigd wordt om te participeren.

Wij + Zij = Wij+

Libanon

In juli 2019 verzorgde Crea Thera een eerste korte training in Libanon. Jeugdwerkers van de ngo LOYAC leerden hoe ze muzikale werkvormen kunnen inzetten tijdens workshops met vluchtelingenkinderen in de Bekaa-vallei.

Samen met LOYAC zal Crea Thera van juli 2020 tot juli 2022 een 2jarig pilootproject realiseren voor jeugdwerkers om deze kinderen te empoweren en hen vreugde, zelfsturing en ontspanning te leren ervaren. Thomas Deleu (muziektherapeut) en Anne van den Ouwelant (beeldend therapeut en trauma support) zijn de trainers. Er zal een educatief filmdocument gemaakt worden voor andere organisaties in conflict-gebieden die zo willen werken.