NIEUWSBRIEF

 

PROJECT MUSIC HOME : een nieuw project van Crea Thera in West-Vlaanderen

Met een impulssubsidie van de provincie verzorgt Crea Thera sinds februari 2017 een project voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in 2 opvangcentra. De kennis en ervaring opgedaan in het verre Srebrenica zijn goed inzetbaar binnen het opvang- en begeleidingswerk met vluchtelingen. Laagdrempelige muziektherapeutische activiteiten (in groep en/of individueel) bieden een antwoord op een grote nood van deze mensen. Er wordt gewerkt rond groepscohesie, spelplezier, leren luisteren, structuur ervaren, relaxatie, ontmoeting … Basale krachtgenererende aktiviteiten die de opbouw van een kwaliteitsvol leven ondersteunen.
We werken samen met Estas (Zevenkerken), met Fedasil Poelkapelle en sinds kort ook met oc Wingene.Music Fund helpt mee door het ter beschikking stellen van instrumenten.
Wil je deze impuls mee helpen realiseren, neem dan contact op met projectleider-muziektherapeut Thomas Deleu (0493-108920)

Een impressie vind je op https://vimeo.com/213202936

cropped-dsc002044.jpg

 

PROJECT BEATS, WORDS & MOVES
Vanaf november wil Crea Thera een doorstart maken van het project Music Home onder de nieuwe naam “Beats, words & moves”. Daarvoor wordt een aanvraag tot samenwerking met de provincie voorbereid en zoeken we samen met ons Comité voor Aanbeveling naar andere financiële bronnen.

Doelstelling Beats, Words & Moves 2018-2021”
Het structureel aanbieden van kracht genererende muzikale-, theater- en dansactiviteiten aan asielzoekers ter aanmoediging en ondersteuning van zelfsturing bij het opbouwen van een kwaliteitsvol leven in een nieuwe gemeenschap.

Concreet – met behulp van muziek, theater en dans werken we aan het leren ervaren van spelplezier, leren luisteren, reflecteren en samenspelen, emoties leren ervaren en reguleren, structuur ervaren, leren ontspannen, confrontatie/ontmoeting mét en integratie in de bredere sociale context oefenen door toonmomenten en optredens

Activiteiten Beats, Words & Moves

 • Laagdrempelige muziektherapeutische workshops (procesgericht) – workshops essentiële theatervaardigheden (procesgericht) – dans workshops (procesgericht)
 • Voorbereiding en uitvoering van een jaarlijks optreden voor de bredere locale, regionale en provinciale gemeenschap (resultaatgericht)
 • Maken van opnames bv. Rapnummers (resultaatgericht)
 • Opleiden lokale medewerkers en vrijwilligers tot Crea Thera workshopbegeleiders (muziek, toneel, dans)

 Doelgroep

 • Kinderen, jongeren en volwassen asielzoekers in West-Vlaamse opvangcentra en daarbuiten (OKAN leerlingen, woonhuis Estas)
 • Mensen uit de dichte en brede omgeving die samen willen oefenen en optreden
 • Werken met grotere groepen (10), kleinere groepen (3 à 5) en – op indicatie of vraag – met individuele deelnemers (1 op 1)
 • Medewerkers van opvangcentra, OKANklassen e.a.

BOSNIË: CREA THERA in Srebrenica-regio
Dit jaar werkt Crea Thera al voor het 9e jaar in de regio Srebrenica. Er lopen 2 projecten : Sources of life en Creative therapies in Bosnia-Herzegovina: de-stigmatising mental health care 2016-2019. Met steun van de provincie West-Vlaanderen (Wereldhuis), van de stad Brugge, van enkele andere organisaties en van een Vriendenkring. Twee lokale medewerkers uit Srebrenica worden al doende opgeleid om zelf laagdrempelige muziek- en beeldende therapie workshops te verzorgen. Voor kinderen, voor mensen met een verstandelijke handicap en voor langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten. Ook in de bergdorpjes rond Srebrenica is Crea Thera regelmatig aan de slag met muziektherapie. In deze kleine berggehuchten leven kinderen sterk geïsoleerd en dat isolement wil CT af en toe doorbreken.

Een levendig beeld vind je op https://www.facebook.com/CreaThera?fref=ts

Aktiviteiten in 2017

 • Deelname aan een beurs voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Concert en tentoonstelling tijdens de Earthday in Srebrenica (april) en tijdens de Days of Srebrenica (mei)
 • Competitie ‘selfie run’ met Marko in Srebrenica (juni)
 • Doorgaande workshops met kinderen (7-15 jaar) in Srebrenica Crea Thera Center en in de school van Skelani. Crea Thera biedt kinderen de kans om respectvol met elkaar te leren omgaan en weer te leren genieten van mooie dingen. Zo leren ze samen te werken aan een nieuwe samenleving met een echt perspectief.
 • CT richtte een mooie ruimte in voor creatieve activiteiten met langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten in het MHC Srebrenica. In Vlasenica werd een klein park ingericht voor buiten activiteiten met muziek en art.
 • Vanaf september zullen grote posters opgehangen worden in de scholen van Srebrenica en Skelani met beelden uit de creatieve workshops van CT. Zo wil CT zijn werk promoten bij lagere schoolkinderen. Hetzelfde zal gebeuren in Mental Health Care Centers van Srebrenica en Vlasenica.
 • In juli gaat er een nieuwe trainingsweek door in Srebrenica met een muziektherapeut en een psychotherapeut uit België en een beeldende therapeute uit Nederland ter ondersteuning van de lokale medewerkers.

 Wie zijn de lokale medewerkers en wie traint hen?

 • Mladen Kojic (°1985) : verzorgt de workshops beeldende therapie en is lokaal projectleider. Hij wordt gesuperviseerd door Anne van den Ouwelant uit Nederland (therapy en trauma support – zie http://annes.eu/
 • Marko Stankovic : verzorgt sinds feb. 17 de workshops muziektherapie en wordt begeleid door Thomas en andere muziektherapeuten.
 • Mirela Badurina (psychotherapeute in Sarajevo), verzorgt sinds jaren regelmatige intervisiesessies
 • Nevena Medic : voorbereiden projectaanvragen en fundraising in Bosnië

Hartverwarmende promofilm “The Matrix and the Soul

Afgelopen jaar maakte Mladen Kojic een nieuwe documentaire waar hij al de projecten belicht die Crea Thera momenteel doet in Bosnie. Check de docu online!!