Srebrenica (in Bosnië-Herzegovina)

In 2007 werd CREA THERA opgericht door de Brugse muziektherapeut Thomas Deleu. De organisatie was toen voornamelijk actief in Srebrenica (Bosnië-Herzegovina). Kinderen, jongeren en volwassenen uit deze getraumatiseerde gemeenschap konden er deelnemen aan creatieve activiteiten, vooral muziek- en beeldend therapeutische workshops.

Music Home (in Vlaanderen)

Eind 2016 ging Crea Thera ook in Vlaanderen aan de slag, met name in het noodopvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis in Sijsele. In 2017 kwam er een impulssubsidie van de provincie West-Vlaanderen om tot eind oktober laagdrempelige muziektherapeutische workshops aan te bieden in 2 asielcentra. In oc Poelkapelle, in leefgroep Estas en in oc Wingene. Het project kreeg de naam MUSIC HOME.

Beats, Words & Moves (in Vlaanderen)

Sinds november 2017 liep het integratie ondersteunend project BEATS, WORDS & MOVES in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen. In 2 opvangcentra, 3 basisscholen en 2 middelbare scholen (met OKAN-klassen) waren er veertiendaagse workshops voor kleuters, lagere schoolkinderen, niet-begeleide jongeren, jonge vrouwen en volwassenen. Zoveel mogelijk in gemengde groepen : mensen van hier en nieuwkomers. De focus lag voornamelijk op empowerment en verbinding.

Libanon

In juli 2019 verzorgde Crea Thera een eerste training in Libanon. Jeugdwerkers van de NGO LOYAC leerden hoe ze muzikale werkvormen kunnen inzetten bij vluchtelingenkinderen uit de Bekaa-vallei. Samen met LOYAC zal Crea Thera vanaf juli 2021 tot juli 2023 een project realiseren om jeugdwerkers te trainen om met verschillende doelgroepen te werken. Thomas Deleu (muziektherapeut) en Anne van den Ouwelant (beeldend therapeut trauma support) zullen de training doen.