DONEER

SCHENKEN is mogelijk maken…
Schenkgeld maakt dingen mogelijk en geeft vertrouwen aan mensen die het beste van zichzelf willen inzetten voor anderen.

Schenk een maandelijkse of eenmalige bijdrage

Schenk voor het project BEATS, WORDS & MOVES
op Rek.nr BE69 5230 8089 8378
(Triodos bank – BIC : TRIOBEBB)
met vermelding van ‘BWM’