Doelen Crea Thera

  • Empowerment van kinderen, jongeren en volwassenen
  • Vorming van lokale medewerkers
  • Samenwerken met lokale organisaties, ngo’s, scholen, individuen
  • Het opzetten en aanbieden van trainingen in post-conflict gebieden