Doelen Crea Thera

  • Empowerment van kinderen, jongeren en volwassenen
  • Vorming van lokale medewerkers
  • Samenwerken met lokale organisaties, ngo’s, scholen, individuen
  • Het opzetten en aanbieden van trainingen in post-conflict gebieden

Specifieke doelen Beats, Words & Moves

  • Opbouw en toepassing van een goed gestructureerd en regelmatig aanbod van workshops
  • Organisatie van toonmomenten
  • Praktijkopleiding : Crea Thera werkt een eigen praktijkopleiding uit voor geïnteresseerde begeleiders, opvoeders, leerkrachten die binnen hun werkomgeving met deze creatieve methodiek willen werken.
  • Aanmaak basispakket ‘laagdrempelige muziek- en therapeutische activiteiten’
  • Resultaatmeting : Hogeschool West-Vlaanderen zal de methodiek doorlichten en evalueren.