Context

Na de Syrische burgeroorlog in 2011 werd Libanon de thuisbasis van meer dan 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Sommigen vestigden zich in het vluchtelingenkamp Al Faour dat zich in Beqaa, Noord-Libanon, bevindt. Dit kamp zal de gastheer zijn van dit muziektherapieprogramma. Het kamp heeft niet alleen Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese staatsburgers die het land bezitten. Er zijn geen grote culturele verschillen tussen beide landen, daarom kunnen deze mensen samenleven. De vluchtelingen waarop we ons richten, leven van een lage sociaaleconomische status waar ze nauwelijks in hun basisbehoeften hebben voorzien. Ze leven in tenten die hen in de zomer beschermen tegen de hitte van de zon en in de winter tegen regen.
Meestal leven vluchtelingen daar als gezinnen per tent. Door de moeilijke situatie waarmee ze worden geconfronteerd, door de moeilijkheid om onderdak en voedsel te vinden, is het voor ouders moeilijk om zich te concentreren op de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Bij gebrek aan onderwijssystemen blijven kinderen achter zonder dagelijkse zorg. Door deze situatie lopen kinderen het risico zowel gedragsproblemen als emotionele problemen op te lossen. Veel kinderen vertonen agressie en hyperactiviteit. Anderen vertonen tekenen van emotionele onderdrukking en symptomen van onverwerkte emotionele ervaringen. Dit komt waarschijnlijk door de harde levensstijl waarin kinderen geen plek hebben om hun energie te uiten. Daarom hebben ze de neiging om het uit te drukken door middel van extreem gedrag of sociaal onaanvaardbaar gedrag. Daarvoor is het essentieel om kinderen (ongeveer 200 tussen de 5 en 16 jaar) via dit project een muzikaal platform te bieden. Het zal voor hen een manier zijn om de gedachten en gevoelens die ze meemaken uit te drukken.
Het is belangrijk op te merken dat LOYAC Libanon in 2017 een educatief centrum heeft opgericht in Al Faour Refugee Camp. Dit centrum bestaat uit 5 caravans en 2 speeltuinen waar kinderen leren, uiten en dansen. Onder de naam MobArt wil het centrum de educatieve reis van vluchtelingenkinderen ondersteunen en hen een aantal artistieke hulpmiddelen bieden om hun energie en gevoelens te uiten. Terwijl meer dan 800 vrijwilligers zich bij dit project aansloten, profiteerden 80 gezinnen ervan en bouwden ze een sterk vertrouwen op in LOYAC Libanon via MobArt. Dit zal het Muziektherapieproject helpen om een ​​grote impact te hebben op het publiek dat al bekend is met de LOYAC Libanon-omgeving. Concluderend: het muziektherapieproject zal plaatsvinden in het centrum van LOYAC Libanon in het gebied Al Beqaa.