De Vlucht

 • Voor wie?
  • Opvangcentra voor asielzoekers : voor kinderen, jongeren, volwassenen – zowel in groep als individueel
  • OKAN-klassen in basis- en middelbare scholen
  • Basisscholen met een migratiepopulatie
 • Hoe?
  • Laagdrempelige muziek therapeutische workshops. Maken van liederen, raps, instrumentale composities, toonmoment en/of muziektheaterstuk.
 • Doelstelling:
  • Integratie ondersteuning voor nieuwkomers en mensen-van-hier. Doorbreken van isolement van nieuwkomers en vergroten van verbinding en empathie.
 • Aanmelden:

Muziektheater

 • Voor wie?
  • Klassen (ook klasdoorbrekend) van Basisscholen
 • Hoe?
  • Samen werken we aan een interactief muziektheater. Opvoering (45’) na 8 of meer wekelijkse voorbereidingssessies (90’) – aansluitend uitwisseling met de lokale en bredere gemeenschap
   Er is een keuze uit 2 stukken : De Vlucht of De Muur
   De Vlucht gaat over het vluchtverhaal van nieuwkomers, migranten, asielzoekers, vluchtelingen in onze gemeenschap (klas, school, gemeente enz.)
   De Muur gaat over het zoeken naar een antwoord op de toenemende polarisatie in onze maatschappij.
 • Doelstelling:
  • Integratie ondersteuning voor nieuwkomers en mensen-van-hier. Doorbreken van isolement van nieuwkomers en vergroten van verbinding en empathie. Preventie en afbouw van polarisatie. Bouwen aan wereldburgerschap. Creëren van hoop en perspectief.
 • Aanmelden:

Training ‘Werken met basispakket muzikale werkvormen’

 • Voor wie?
  • Leraren en medewerkers van basisscholen, OKAN-scholen, opvangcentra voor vluchtelingen die zelfstandig aan de slag willen gaan met laagdrempelige muziekworkshops in hun school- of leefgemeenschap.
 • Werkwijze
  • Een of twee dagen vorming in Brugge of op locatie – voor groepen van max. 8 deelnemers met behulp van ‘Basispakket muzikale werkvormen voor mensen die met vluchtelingen werken’ –basis muzikale voorkennis is voldoende
 • Doelstelling
  • Deelnemers gaan zelf verder aan het werk met muziekworkshops in hun werkomgeving. Coaching en supevisie op vraag.
 • Aanmelden: