Onze Missie

Empowerment en verbinding door creatieve en therapeutische activiteiten

Over Ons

In 2007 werd CREA THERA opgericht door de Brugse muziektherapeut Thomas Deleu. De organisatie was toen voornamelijk actief in Srebrenica (Bosnië-Herzegovina). Kinderen, jongeren en volwassenen uit deze getraumatiseerde gemeenschap konden er deelnemen aan creatieve activiteiten, vooral muziek- en beeldend therapeutische workshops.

Libanon

In juli 2019 verzorgde Crea Thera een eerste training in Libanon. Jeugdwerkers van de NGO LOYAC leerden hoe ze muzikale werkvormen kunnen inzetten bij vluchtelingenkinderen uit de Bekaa-vallei. Samen met LOYAC zal Crea Thera vanaf juli 2021 tot juli 2023 een project realiseren om jeugdwerkers te trainen om met deze kinderen te werken. Thomas Deleu (muziektherapeut) en Anne van den Ouwelant (beeldend therapeut trauma support) zullen de training doen.

DE VLUCHT

In 2020 en 2021 werkt vzw Crea Thera in 3 basisscholen in Brugge en Oostende aan de realisatie van het muziektheaterstuk ‘De Vlucht’.
Kinderen uit de 5de en 6de klas doorlopen via muziek, woord en dans een integratie ondersteunend proces op basis van het vluchtverhaal van klasgenoten. Dit proces wordt afgerond met een toonmoment voor de bredere school- en stadsgemeenschap voor zover corona dat toelaat.
De nood aan meer verbinding en empathie tussen nieuwkomers en gastbevolking is groot. Het doorbreken van isolement en polarisatie is een belangrijke uitdaging in deze tijd. Een plek waar nieuwkomers en gastbevolking elkaar frequent (kunnen) ontmoeten is de school van hun kinderen. Op die plek wil het project op een creatieve manier een beeld creëren van het vluchtverhaal van vele nieuwkomers en dat tonen aan de hele school- en bredere gemeenschap. Echte integratie is een zaak van wederzijdse verbinding en niet van ‘zij moeten zich integreren in onze maatschappij’. Muziektheater maken is een uitstekend medium om dit te oefenen en te tonen.
Deelnemende scholen : Hendrik Conscience (Oostende), Het Kleurenpalet (Brugge), De Kroonlaan (Oostende). Met steun van Cultuur Vlaanderen CJM, Cera, Stad Brugge en Vrienden van Crea Thera.

Empowering The Children of the Beqaa Valley Juli 2021-Juli 2023 (Lebanon)

STEUN DIT PROJECT VAN CREA THERA

Crea Thera en werkt samen met de Libanese NGO LOYAC aan een
basisvorming muziektherapeutische technieken in het werken met vluchtelingen. Een team van LOYAC jeugdwerkers wordt opgeleid om zelf aan de slag te gaan als ‘community music worker’ in de vluchtelingenkampen in de Beqaa-regio.
Muziektherapeuten die zich willen engageren voor dit project kunnen contact opnemen met
ons!

Onze projecten worden gesteund door