Onze Missie

Integratie ondersteuning – empowerment en verbinding door creatieve en therapeutische activiteiten

Over Ons

CREA THERA werd opgericht door de Brugse muziektherapeut Thomas Deleu en is sinds 2007 aktief in de regio Srebrenica in Bosnië-Herzegovina. Kinderen, jongeren en volwassenen uit deze zwaar getraumatiseerde gemeenschap kunnen er deelnemen aan regelmatige creatieve aktiviteiten, vooral muziek- en beeldend therapeutische workshops.

Kunstzinnig therapeuten uit België en Nederland begeleiden er twee lokale workshopbegeleiders die het aanbod zelfstandig willen verder zetten.

Dat alles gebeurt met de steun van de provincie West-Vlaanderen, van stad Brugge en van een aantal bevriende organisaties en mensen.

BEATS, WORDS & MOVES

Sinds november 2017 loopt het integratie ondersteunend project BEATS, WORDS & MOVES in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen. In 2 opvangcentra, 3 basisscholen en 2 middelbare scholen (met OKAN-klassen) zijn er veertiendaagse workshops voor kleuters, lagere schoolkinderen, niet-begeleide jongeren, jonge vrouwen, volwassenen. Zoveel mogelijk in gemengde groepen : mensen van hier en nieuwkomers. De workshops worden verzorgd door een muziektherapeut en een master in de podiumkunsten. De focus ligt op empowerment en verbinding en op het doorlopen van een proces. Er zijn ook af en toe toonmomenten waar de bredere gemeenschap uitgenodigd wordt om te participeren.

Music Home

Eind 2016 ging Crea Thera ook in Vlaanderen aan de slag, met name in het noodopvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis in Sijsele. In 2017 kwam er een impulssubsidie van de provincie West-Vlaanderen om tot eind oktober laagdrempelige muziektherapeutische workshops aan te bieden in 2 asielcentra. In oc Poelkapelle, in leefgroep Estas en in oc Wingene. Het project kreeg de naam MUSIC HOME.

 

Aantal workshops en kinderen

(november 2017 – november 2019)

3 Basisscholen: 109 workshops, 220 kinderen

2 OKAN-klassen: 109 workshops, 140 jongeren

2 Opvangcentra: 244 workshops, 80 deelnemers
 
 

Project Refugees Libanon summer 2018

Crea Thera wil lokale Libanese medewerkers trainen om muziektherapeutische technieken in te zetten voor kinderen.

Libanon heeft bijna een miljoen vluchtelingen opgenomen. Velen wonen in de Bekaa-vallei, een gebied aan de grens met Syrië.

Crea Thera overlegt met lokale organisaties over waar er kan gewerkt worden. De eerste fase: de zomer van 2018.

Muziektherapeuten die zich willen engageren voor dit project kunnen contact opnemen met
projectleider Thomas Deleu
(0032-493108920)

Dit project wordt gesteund door

Crea Thera Bosnia

Crea Thera is een organisatie die werkt rond empowerment en ontwikkeling van een duurzaam en therapeutisch coaching aanbod in de Birac regio. Na de oorlog in BiH engageerde Crea Thera zich in het gemeenschaps-heropbouw