Onze Missie

Empowerment en verbinding door creatieve en therapeutische activiteiten

Over Ons

CREA THERA werd opgericht door de Brugse muziektherapeut Thomas Deleu en is sinds 2007 aktief in de regio Srebrenica in Bosnië-Herzegovina. Kinderen, jongeren en volwassenen uit deze zwaar getraumatiseerde gemeenschap kunnen er deelnemen aan regelmatige creatieve aktiviteiten, vooral muziek- en beeldend therapeutische workshops.

Kunstzinnig therapeuten uit België en Nederland begeleiden er twee lokale workshopbegeleiders die het aanbod zelfstandig willen verder zetten.

Dat alles gebeurt met de steun van de provincie West-Vlaanderen, van stad Brugge en van een aantal bevriende organisaties en mensen.

BEATS, WORDS & MOVES

Sinds november 2017 loopt het integratie ondersteunend project BEATS, WORDS & MOVES in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen. In 2 opvangcentra, 3 basisscholen en 2 middelbare scholen (met OKAN-klassen) zijn er veertiendaagse workshops voor kleuters, lagere schoolkinderen, niet-begeleide jongeren, jonge vrouwen, volwassenen. Zoveel mogelijk in gemengde groepen : mensen van hier en nieuwkomers. De workshops worden verzorgd door een muziektherapeut en een master in de podiumkunsten. De focus ligt op empowerment en verbinding en op het doorlopen van een proces. Er zijn ook af en toe toonmomenten waar de bredere gemeenschap uitgenodigd wordt om te participeren.

Music Home

Eind 2016 ging Crea Thera ook in Vlaanderen aan de slag, met name in het noodopvangcentrum voor vluchtelingen van het Rode Kruis in Sijsele. In 2017 kwam er een impulssubsidie van de provincie West-Vlaanderen om tot eind oktober laagdrempelige muziektherapeutische workshops aan te bieden in 2 asielcentra. In oc Poelkapelle, in leefgroep Estas en in oc Wingene. Het project kreeg de naam MUSIC HOME.

Empowering The Children of the Beqaa Valley Juli 2020-Juli 2022 (Libanon)

STEUN DIT PROJECT VAN CREA THERA

Crea Thera en Anne/s Art Therapy & Trauma werken samen met de Libanese NGO LOYAC LIBANON aan een
basisvorming ‘muziek- en beeldende therapeutische technieken in het werk met vluchtelingen’ en “trauma-sensitief werken”. Een team van 20 jeugdwerkers zal opgeleid worden om zelf aan de slag te gaan in de vluchtelingenkampen in de Beqaa-regio.

Muziektherapeuten die zich willen engageren voor dit project kunnen contact opnemen met
ons!

Onze projecten worden gesteund door